مصاحبه یکی از دراویش گنابادی با «دُرّ تی وی» در ارتباط با «بازداشت خانگی» دکتر نورعلی تابنده

۱,۰۹۱

محمد اسماعیل صلاحی یکی از دراویش گنابادی؛ آقای دکتر نورعلی تابنده در «حصر خانگی» هستند و تا هنگامی که از این شرایط خارج نشوند صحت و سقم مکتوبات و اعلامیه های منتسب به ایشان را نمی شود تایید کرد و من از بزرگان دراویش درخواست دارم که به نظرات مراجعی که در این ضمینه نظر داده اند، توجه کنند و ارج نهند.

محمد اسماعیل صلاحی یکی از دراویش گنابادی در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی» با اشاره به فشارها و محدودیتهای بوجود آمده برای دراویش و آقای دکتر نورعلی تابنده گفت؛ شرایط آقای دکتر نورعلی تابنده درست به مانند شرایط این سه نفری است که در حصر می باشند( آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد) و ایشان قطعا در «حصر خانگی» است و ممنوع الملاقات می باشد. بنده در اواخر اردیبهشت ماه به منزل آقای دکتر تابنده به منظور ملاقات با وی مراجعه کردم ولی ماموران مستقر در جلوی منزل ایشان به بنده اجازه ملاقات ندادند و گفتند که ایشان ممنوع الملاقات است.

این درویش گنابادی با اشاره به نظرات حقوق دانان و مراجعی که پیش از این در مصاحبه با شبکه جهانی « در تی وی» اعلام کرده بودند که مکتوبات و اعلامیه های منتسب شده به آقای دکتر تابنده تا زمانی که ایشان در حصر خانگی هستند فاقد ارزش و اعتبار است گفت؛ ارزیابی صحت و سقم این مکتوبات و اعلامیه ها تا زمانی که آقای دکتر نورعلی تابنده در حصر می باشند امکان پذیر نیست و باید منتظر ماند تا آقای دکتر تابنده از این شرایط خارج شوند و سپس صحت و سقم این اعلامیه را مشخص کرد.

این درویش گنابادی در ادامه افزود من امیدوارم که نظام با توجه به نظر حقوقدانان و فقهایی که اکثرا عضو جامعه محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هستند هر چه زودتر حصر آقای دکتر نورعلی تابنده را برداشته و شرایطی ایجاد کنند که پیروان ایشان بتوانند به راحتی با وی ملاقات کنند و قطعا تعامل با جامعه دراویش به نفع نظام جمهوری اسلامی است.