دکتر عمار ملکی : اعدام محمدثلاث «قتل» است!

۱,۵۰۴

دکتر عمار ملکی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واکنش به خبر اعدام قریب الوقوع محمد ثلاث درویش گنابادی نوشت :