توطئه ترور بیولوژیکی دکتر «محمدعلی طاهری» توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران

۱,۵۰۸

محمدعلی طاهری از دوسال پیش از عارضه گوش خویش شکایت داشته ولیکن در زندان اجازه درمان به وی داده نشده تا اینکه در مرخصی اخیر با مراجعه به پزشکان از گوش وی جسمی لاستیکی خارج می شود! که احتمالا این جسم آغشته به سمی مهلک یا مواد رادیو اکتیو می باشد.

به گزارش خبرگزاری عرفان ، پیش از این نیز منابعی مستقل از مسموم سازی دراز مدت زندانیان سیاسی که به پایان دوره محکومیتشان نزدیک می شود و همچنین آلودگی برخی مقامات حکومتی از جمله هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی و … به مواد رادیو اکتیو خبر داده بودند. گفتنی است که شایعترین موادی که میتواند در دراز مدت فرد را مسموم و به شهادت برساند «ارسنیک»، «جیوه»، «سرب» و «تالیوم» می باشد.

پیش تر نیز هنگامی که دکتر طاهری بر اثر اعتصاب غذا بیهوش بودند مامورین قضایی با ریختن عسل در حلق وی قصد قتل وی را داشتند که همزمان با به هوش آمدن و هوشیاری ایشان خطر رفع شده بود.