نامه یک درویش زندانی و تشریح دلایل عدم حضور خود در دادگاه انقلاب

۸۶۲

صالح‌الدین مرادی از  دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ و از مدیران زندانی وبسایت مجذوبان نور در نامه‌ای به تشریح دلایل عدم حضور خود در جلسه محاکمه دادگاه انقلاب پرداخت.

به گزارش مجذوبان نور ، این درویش گنابادی که به دادگاه انقلاب فراخوانده شد، حاضر به شرکت در جلسه محاکمه نشد و در نامه‌ای دلایل آن را اینگونه تشریح کرده است:

  هـــــــو
 ۱۲۱

ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
آقای قاضی صلواتی

با سلام به استحضار می‌رساند؛ از آنجا که در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اینجانب موارد متعدد منافی قانون است توجه شما را به دو مورد از آنها جلب و به شرح زیر اعلام می‌دارم:
یک: ابتدایی‌ترین حقوق مسلم متهم، داشتن وکیل‌مدافع می‌باشد که تا به حال دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی از برخورداری آن محروم بودند.
دو: شواهد و قرائن از جلسات دادگاه که برای برادران درویشم منعقد گردیده گواه و حاکی بر این است که حضور و یا عدم حضور متهم در دادگاه و دفاع از موارد اتهامی خویش و یا سکوت هیچ تأثیری در حکم و رأی از قبل صادرشده ندارد.
لذا با عنایت به موارد فوق که متأسفانه در شأن و پسندیده محاکم عدلیه کشور عزیزم ایران نمی‌دانم، از شرکت در جلسه دادگاه معذورم.

با احترام صالح‌الدین مرادی سروستانی