۹ تن از دراویش گنابادیِ آسیب‌دیده در زندان فشافویه، دست به اعتصاب غذا زده‌اند

۷۹۱

۹ تن از دراویش گنابادیِ آسیب‌دیده در حادثه حمله نیروهای گارد زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

برپایه این گزارش این دراویش در نامه‌ای سرگشاده از اعتصاب غذای خود تا رفع حصر از نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی، آزادی زنان درویش زندانی و تجمیع درویشان زندانی در زندان فشافویه خبر دادند.