مجلس فقری شب دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه أحقاف از قرآن مجید

۷۰۵

مجلس فقری شب دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه أحقاف از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.