مهاجرت

۷۶۰

آیه نود و هفت سوره مبارکه نساء درباره مهاجرت

تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش

۱۳ تیر ١٣٩٨

 

t.me/andishkadesama/19