درخواست ملاقات تنی چند از فقرا با دکتر نورعلی تابنده جهت رفع نگرانی ها از وضعیت سلامت جسمی ایشان

۹۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر تابنده و براساس بررسی‌های به عمل آمده از پزشکان، خدمه دولتسرا و نزدیکان آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ، ایشان غذا میل می‌کنند، ولی به مقدار کم، و موضوع اعتصاب غذای ایشان حقیقت ندارد.

طی تماس به عمل آمده با آقای دکتر حسینعلی تابنده فرزند دکتر نورعلی تابنده ، از ایشان خواهش کردیم تا موجبات زیارت چند نفر از فقرا با ایشان را فراهم آورند تا هم حضرت آقا خوشحال شوند و هم فقرا از نگرانی درآیند.