«ولایت» در قرآن مجید؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره روم

۷۰۴

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

تاریخ : ٨ دی ١٣٩٨