ولایت و دورانِ فترتِ رسالت؛ قسمت ۳

۱,۲۱۱

در این گفتار به بررسی مفهوم میراث داران انبیاء و اولیاء الهی براساس آیات قرآن مجید می پردازیم و بیان می کنیم که هریک از بزرگان – انبیاء و اولیاء و اوصیا – از سلسله میراث داران حضرت آدم، مانند یک حلقه ای از یک زنجیر هستند که متشکل از حلقه های متعدد است. هر حلقه ای ولی وقت و بزرگ زمان خودش است که میراث دار ارثیه آدم است که این میراث به او به امانت رسیده است. در ادامه این مبحث به تشریح مفاهیمی نظیر هدایت، ولایت، رشد و تصرف باطنی استاد هادیِ مرشد می پردازیم. مقصود از جهان بینی توحیدی و دروان فترت رُسُل چیست؟

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار به بررسی مفهوم میراث داران انبیاء و اولیاء الهی براساس آیات قرآن مجید می پردازیم و بیان می کنیم که هریک از بزرگان – انبیاء و اولیاء و اوصیا – از سلسله میراث داران حضرت آدم، مانند یک حلقه ای از یک زنجیر هستند که متشکل از حلقه های متعدد است. هر حلقه ای ولی وقت و بزرگ زمان خودش است که میراث دار ارثیه آدم است که این میراث به او به امانت رسیده است. در ادامه این مبحث به تشریح مفاهیمی نظیر هدایت، ولایت، رشد و تصرف باطنی استاد هادیِ مرشد می پردازیم. مقصود از جهان بینی توحیدی و دروان فترت رُسُل چیست؟ #قرآن_مجید #ولایت #هدایت #فترت_رسالت #غیبت_صغری #تربیت #ولی #هادی #غیبت_کبری #اقلیم_هشتم #حضرت_آدم #اولیا #انبیا #اوصیا #حضرت_محمد #پیامبر_اکرم #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #سوره_بقره #سوره_کهف #اهل‌الکتاب #غار_ثور #فترت_رسول #فترت_رسل #جهان‌بینی_توحیدی #سلسله_هدایت #مستنیر #دجال #دوران_فترت

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

در همین رابطه بیشتر بدانیم : 

خلافت و ولایت؛ قسمت نخست

خلافت و ولایت؛ قسمت دوم