ارائهٔ گواهی فوت دکتر نورعلی تابنده

۶۵۱

غیبت؟ رحلت؟ شهادت؟ ارائهٔ گواهی فوت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده همراه با عکسهای منتشر نشده از ایشان در روزهای آخر حضورشان در بیمارستان مهر

در بخشی از این ویدئو اظهارات دکتر دادرش فتحی پزشک متخصص و عضو کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده را می شنوید.