اینفوصوفی به مناسبت ۲۱ ماه مهر سالروز تولد دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه منتشر می کند

۴۴۶

اینفوصوفی به مناسبت ۲۱ ماه مهر سالروز تولد دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی ملقب به مجذوبعیشاه منتشر می کند:

پس از ماهها تحقیق و تفحص تیم پزشکی کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده توفیق آن را یافت تا گزارش خود نسبت به وضعیت جسمانی دکترنورعلی تابنده در دوران حصر خانگی تا روز ٣ دیماه ۱٣۹۸ را تهیه و در اختیار گزارشگران انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر قرار دهد.

اعضا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، با پیگیری های لازم مجموعۀ اسناد، مدارک و گزارشات میدانی شاهدان عینی از دو سال حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده که سرانجام به واقعه سوم دیماه ۱٣۹۸ انجامید را جهت ارائه به مجامع بین المللی ، سازمانها و نهادهای حقوق بشر در نشست های پیش رو به کارشناسان و اشخاص ذی نفوذ در امور بین المللی ارائه خواهند نمود.

لازم به ذکر است با آغاز کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده و با همراهی و همیاری حامیان کمپین دادخواهی کمیته حقیقت یاب پس از ماهها تلاش مستمر و شبانه روزی موفق شد تا با دستیابی به اسناد متقن و مستدل ارسال شده از سوی ارادتمندان، علاقه مندان و دوستداران دکتر نورعلی تابنده در اقصی نقاط ایران و جهان گزارشات جامع و کاربردی خود را برای برخورد با آمرین، عاملین و مسببین دو سال حصر خانگی که مصداق بارز شکنجه سفید است، امری که سرانجام به ضایعه سوم دیماه هزار و سیصد و نود و هشت انجامید را رسیدگی کند و گزارشات را برای پیگیری های بین المللی تهیه و تنظیم و برای تنویر افکار عمومی جامعه بین الملل در نهادها، سازمانها و مجامع بین المللی و حقوق بشری مورد استفاده قرار دهد و پیگیری های لازم را به انجام برساند.

گزارش وضعیت پزشکی دکتر تابنده طی دو سال حصر خانگی 

متن گزارش به زبان انگلیسی : کلیک کنید