بررسی همزمانی چند رخداد تاریخی در اسفند ۱٣۹۶

۴۲۴

در این گفتار به بررسی همزمانی چند رخداد تاریخی در پی حمله شب یکم اسفندماه ۱٣۹۶ (سی ام بهمن همان سال) به دراویش گنابادی صورت گرفت، می پردازیم.

دراویش گنابادی هر ساله روز سوم اسفند ماه را جشن می گیرند، دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه روز سوم اسفند را به مناسبت اتحاد و همدلی و همبستگی دراویش روز درویش نامید و این روز در نظر پیروان طریقت گنابادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر ساله اتفاقاتی پیش آمد می نمود که معاندین و مخالفین تصوف و درویشی سعی در برهم زدن این روز داشتند.
در سال نود و شش و تنها دو روز مانده به این روز بر اساس طرح یک توطئه شوم و از پیش برنامه ریزی شده حملات سازمان دهی شده به خواهران و برادران ایمانی در گلستان هفتم صورت گرفته ، اتفاقاتی که حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده را در پی داشت. دکتر تابنده در نخستین سخنرانی در همان روزهای آغازین حصر از حبس خانگی خود صراحتا پرده برداشته و پس از آن بیانیه هایی مجعول از سوی برخی از اشخاص منتسب به دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه منتشر گردید که در پی آن عده ای خود را نماینده دکتر تابنده معرفی کرده و چند روز بعد بیانیه ای با امضا همین اشخاص علیه جمعی از پیروان طریقت حقه گنابادی صادر شد که علیه هم مسلکان ما اعلان برائت جویی کرده، امری که هرگز مسبوق به سابقه نبوده است. در همین روزها می بینیم علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید ساکن در قم طی سخنانی از غلبه اسلام امام زمانی بر دیگر ادیان در سال جدید می گوید. اظهاراتی که در برگیرده دو رویکرد و دو دیدگاه متفاوت و متضاد از اسلام در فرهنگ تصوف و تشیع دارد.