اهمیت کاربرد تقویم شمسی در برگزاری مناسبت‌ها به تبعیت از سیره دکتر نورعلی تابنده

۳۶۴

در این ویدئو آقای ساجدی با اشاره به رویه روشنگرانه و سنت دکتر نورعلی تابنده در برگزاری عید نوروز، روز چهارشنبه و از همه مهمتر نام‌گذاری «روز اتحاد و همدلی دراویش» به‌عنوان «روز درویش» به‌تاریخ «سوم اسفند» توضیح می‌دهند که ما پیروان، عاشقان و ارادتمندان دکتر نورعلی تابنده نیز به تأسی از روش ایشان روز سوم دی‌یماه ۱۳۹۹ را به‌عنوان سالگرد قتل ناجوانمردانه دکتر نورعلی تابنده برگزار خواهیم کرد تا این روز تاریخی در اذهان ایرانیان و بویژه عاشقان این بزرگ‌مرد تاریخ معاصر در حافظه تاریخی‌ ما ایرانیان، هرگز به دست فراموشی سپرده نشود!