موج تازه ای از فشار بر دراویش و خودداری مسئولان از انتقال بهنام محجوبی به بیمارستان

۵۳۹

گزارش اتاق خبر شبکه من و تو –  یکشنبه‌ ۵ بهمن ۱۳۹۹ : آقای بهنام محجوبی در خواب دچار تشنج شده و به زمین افتاده و دو تا از انگشتانش شکسته است و بعد از دو روز هنوز به هیچ مرکز درمانی منتقل نشده است.

او که دائما درگیر حملات عصبی است، یک سمت بدنش بی حس است و قدرت تکلمش را از دست داده است.

پزشک زندان داروهایش را قطع کرده و بجای آن هفده قرص خواب آور به او داده اند.

کاربری در شبکه های مجازی نوشته است :

بهنام تبدیل به ابزار شکنجه جمهوری اسلامی علیه دراویش شده است.

همچنین انتقال کسری نوری از زندان عادل آباد شیراز به مکانی نامعلوم 

انتقال کسری نوری از زندان عادل آباد شیراز به مکانی نامعلوم اضطراب تازه ای را برای دراویش به همراه داشته. نهایتا در تماسی کوتاه معلوم شد به بازداشت اوین منتقل شده است.