انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو»؛ قسمت پنجم

۳۰۷
وجه اشتراک مشاهدات پدیده‌های هوایی ناشناس چیست؟
در این گفتار به یک نمونه تاریخی از حضور اشیاء پرنده ناشناس در آسمان‌های کشور در دهه اخیر که مورد رصد نیروی هوایی و دیگر ارگان‌های نظامی و ارتش قرار گرفته‌است، اما حقیقت را درباره آن مخفی کرده‌اند، می‌پردازیم.
با ما همراه باشید.

 

انسان مغناطیسی و پدیده “یوفو” ؛ قسمت اول

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو»؛ قسمت دوم

انسان مغناطیسی و پدیدهٔ یوفو؛ قسمت سوم

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو» ؛ قسمت چهارم