آشنایی با تحرکات تخریبی پایگاه سایبری «علی صوفی ۱۲۱»

۴۳۲

خوانندگان ارجمند،

با تقدیم احترام و  رعایت ادب، نکات حائز اهمیت – بشرحی که در سطور زیر قید شده است – به اطلاع افکار عمومی رسانده میشود:

مشاهدات میدانی حاکی از این واقعیت است که یک گروه فعال در فضای مجازی – متشکل از افراد حقیقی با اسامی واقعی –  مبادرت به دایر کردن صفحات اینستاگرامی متعدد مانند “علی صوفی ۱۲۱”، “ابراهیم ادهم” و … برای سمپاشی و راه انداختن جنگ روانی علیه فعالان و نهادهای حقوق بشری کرده اند.

پیج اینستاگرامی «علی صوفی ۱۲۱»که یک نام فِیک میباشد از سال ۱۳۹۹ (تقریبا  دو سال قبل) تاسیس شده و هم اکنون (تاریخ نگارش) این بیانیه ۱۹۷۲ فالور دارد و ۹۹ نفر را فالو میکند و ۱۵۸۸ پست منتشر کرده است.

پستهای متعدد منتشر شده در این صفحه بطور صد در صد غیر مستند و مطلقا کذب و تکرار اکاذیب برای جاانداختن دروغ در ذهن کاربران فضای مجازی است.

نقطه اشتراک اعضای این گروه ، ابراز سمپاتی بسیار شدید برای یک فرد ایرانی الاصل  مقیم تورنتو در کانادا به نام رضا تابنده میباشد.

اعضای گروه «علی صوفی ۱۲۱» در نقاط مختلف دنیا اقامت دارند از جمله در ایران، کویت، کشورهای مختلف اروپا، ایالات متحده آمریکا و در کانادا. با توجه به این نکته که ارتباطات سایبری در داخل ایران تحت نظارت بسیار شدید «پلیس اینترنتی فتا» و ضابطان «وزارت اطلاعات»، «وزارت ارشاد»، «وزارت ارتباطات» و «مرکز هماهنگی نظارت بر فضای مجازی» (که همه در استخدام نظام «ولایت فقیه» به رهبری علی خامنه ای میباشند) قرار دارد و در نتیجه با محدودیتهای پلیسی- امنیتی بسیارزیادی روبرو است، میتوان نتیجه گیری کرد که فعالیتهای کاملا آزادانه و شبانه روزی اعضای  گروه «علی صوفی ۱۲۱» (بااستفاده از تمامی ظرفیتهای تکنولوژی فوق مدرن فضای مجازی در ایران) به این دلیل  در طول سالهای گذشته ادامه یافته ودچار وقفه و تعطیلی و مزاحمت نشده که اعضای این گروه بنحوی از انحاء با «ارتش سایبری سپاه پاسداران»  در داخل کشور  و با «سپاه قدس پاسداران» در خارج از کشور مربوط و مرتبط میباشند، بعبارت دیگر یا همسو با سیاستهای حکومت در قبال طریقت درویشی گنابادی هستند و یا کاملا در استخدام نهادهای امنیتی بشمار میروند.

با امعان نظر به اسناد ضمیمه این بیانیه باید پذیرفت که پایگاه سایبری «علی صوفی ۱۲۱» یکی از سرشاخه های بین المللى «سپاه قدس پاسداران» در فضاى مَجازی و در زمره زیرمجموعه های “سایت گرداب” قرار دارد.

«سایت گرداب» متشکل از افسران جنگ نرم على خامنه اى (هکرهای حکومتی) است که در ابعاد بین المللى و فرامرزى بصورت زیرمجموعه سپاه قدس شاخه برونمرزى سپاه پاسداران فعالیت مینماید و این در حالى است که سپاه قدس توسط اکثر کشورهای جهان به عنوان یک نهاد تروریستی لیست گذاری شده است.

نهاد تروریستی سایبرى موسوم به سایت گرداب و شبکه هاى وابسته به آن مانند پایگاه  “على صوفى۱۲۱”  ماموریتش استفاده از فضای مجازی بمنظور سیاهنمایی و شیطانسازی از چهره های شاخص اجتماعی ایران و فعالان حقوق بشر با هدف  ترور شخصیت آنها و زمینه سازی برای وارد آوردن ضربه های اقتصادی، اجتماعی و حتی فیزیکی به این مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق تنوعهای قومی – اعتقادی از جمله دراویش گنابادی میباشد.

اکنون باقاطعیت میتوان گفت که پایگاه “على صوفى۱۲۱” بطور کامل جایگزین پایگاه های متعدد قبلی وابسته به نهادهای امنیتی نظام مُلاها – که ضد  سلسله نعمت اللهی گنابادی فعالیت میکردند – شده است.

پایگاه هایی مانند “خرقه پشمینه”( وابسته به گردان صابرین سپاه قدس با مدیریت “صابر قدسی”)، “ادیان نت”، “ادیان نیوز”، “خبرگزاری صوفیه”، “دیده بان فرق و ادیان” … در سالهای گذشته در تقابل با سلسله گنابادی و قطب سلسله آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه فعالیت میکردند.

حوزه فعالیت پایگاه “على صوفى۱۲۱” استفاده از عوامل نفوذی نهادهای امنیتی در درون سلسله غصب شده گنابادی و متظاهر به درویشی است.

با این هدف که بافعالیتهای خود دراویش را در تقابل با یکدیگر و صف بسته ، در دو جبهه قرار دهند، در حالیکه عوامل نفوذی اطلاعاتی در درون خانواده فقری که پیشبرنده منویات علی خامنه ای در میان دراویش هستند، ربطی به سلسله نعمت اللهی گنابادی نداشته و ندارند و قطب شهید این سلسله آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از این گروه نفوذی به “موریانه های فقری” تعبیر مینمودند. سالهاست که در ایران تحت حاکمیت مُلاها وضع بگونه اى است که یک کاربر ساده اینترنتى بنام ستار بهشتی بعلت چرخاندن یک وبلاگ بسیار کوچک بطرز وحشیانه اى بازداشت و در سیاهچال اوین زیر شکنجه هاى حیوانى به شهادت مظلومانه رسانده میشود. با این حال مشاهده میشود که اعضاى صفحه «على صوفى۱۲۱» در طول دوسال فعالیت خود در فضای مجازى از حاشیه امن کامل نهادهاى امنیتى برخوردار بوده اند. به این قبیل افراد”افسران جنگ نرم سپاه پاسداران” اطلاق میشود.  افراد واقعی که تیم تحریریه و مدیریتی این پیج را تشکیل میدهند با عکس چهره خود و با نام واقعی خود، در قسمت «لایک» و «کامنت»، ضمن اعلام حضور خود در این صفحه، محتویات منزجر کننده و سرا پا بهتان و کذب این پایگاه ضددرویشی و متظاهر به درویشی را تایید و امضاء مینمایند.

تکرار دوباره و صدباره همان اکاذیب و بهتان ها در پیج علی صوفی، همراه با لایک ها و کامنتهای هیئت تحریریه و فالورهای آن، نشان از یک توطئه برنامه ریزی شده و تبهکارانه دو لبه میدهد. یک لبه این توطئه معطوف به تخریب چهره و شخصیت فعالان مدافع حقوق بشر و فعالان عرصه خبررسانی آزاد است  که با نظام ارتجاعی حاکم بر ایران در طول سالهای مدید بطور آشتی ناپذیر چنگ در چنگ بوده اند. لبه دیگر این توطئه معطوف به مطرح کردن عناصر وابسته به نظام درویش کش داعشی حاکم بر ایران و نفوذی در میان دراویش، بعنوان نمونه های شاخص درویشی است! افرادی امثال رضاتابنده، شهرام پازوکی، علی محمد صابری و امثالهم است.

 

 

روش کار پایگاه سایبری «علی صوفی۱۲۱»

اساسیترین فعالیت تخریبی پایگاه «علی صوفی۱۲۱» جاسوسی و تجسس در مورد مخالفان نظام ولایت فقیه است که به درویشی و عرفان علاقه دارند و خود را بنحوی سالکان طریقت نعمت اللهی گنابادی به قطبیت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه میشمارند. از مطالبی که برای انتشار در اختیار هیئت تحریریه پایگاه “على صوفى۱۲۱” قرار میگیرد مشخص میشود که  ماموران اطلاعاتی فعال در این پایگاه اینترنتی  از طریق «کلاغهای خبرچین» در مورد خصوصی ترین نکات زندگی شغلی و حرفه ای ، خانوادگی و خصوصی افرادی که هیچگونه نسبتی با آنها ندارند به تجسس و جاسوسی میپردازند تا یک بانک اطلاعاتى و آرشیو طبقه بندی شده خبرى درباره اعضای “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” و رسانه مردمی و آزاد “دُرّ تی وی” و رسانه تخصصی “اینفو صوفی” و دوستان ایشان ترتیب دهند. این بانک اطلاعاتی شامل اخباری ناظر به آدرس محل اقامت یکایک اعضای دُرّ تی وی و اینفوصوفی و انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و دوستان ایشان،  شغل و محل کار این افراد، گردش معیشتی و وضعیت اقتصادی این افراد، اعضای خانواده های آنان، شماره تلفنها و حسابهای بانکی و جزئی ترین اخبار دیگر است. پایگاه”على صوفى۱۲۱” با هدف سیاهنمایی، شیطانسازی ، تخریب چهره و ترور شخصیت اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و دُرّ تی وی و اینفوصوفی، به انتشار متون موهن و سراپا کذب از طریق  وارونه نویسی  اخبار متفرقهء جمع آورى و طبقه بندى شده –  بدون ارائه سند و مدرک و دلیل محکمه پسند – برای فریب افکارعمومی و اغفال ذهن مردم بطور سیستماتیک و برنامه ریزی شده میپردازد.

نقطه محوری پایگاه “على صوفى۱۲۱” کسی جز رضاتابنده نیست. در موارد متعدده درفضای این پایگاه به بزرگنمایی از موقعیت رضاتابنده پرداخته شده است. در هسته مرکزی هیئت مدیره – تحریریه پیج «علی صوفی ۱۲۱» افرادی مانند هوتن مداوى، على مصداقى (هر دو ساکن تهران) قابل رصدند که هر دو از اعضای خانواده رضاتابنده و از نزدیکترین دوستان و حامیان او هستند. همین امر به مجموعه «جاسوسی عملیاتی» پایگاه اینستاگرامی«علی صوفی۱۲۱» یک حالت عشیره ای و قومی نیز میبخشد. چیزی شبیه به خانواده های «گادفادر مافیایی»!

گردانندگان پایگاه”على صوفى۱۲۱”  که پیرامون رضاتابنده و اعضای هسته مرکزی جمع میباشند – و همگی با الصاق عکس از چهره خود و معرفی کامل نام و مشخصاتشان ، فعالیت میکنند – مجموعه ای هستند که تعدادی از آنها – بشرحی که در برگه ضمیمه آمده است – تابعیت دوگانه دارند و در کشورهای مختلف دنیا اقامت دارند. اعضای گروه «علی صوفی۱۲۱» با لایک ها و کامنتهای علنی  خود از  پستهای حاوی اتهامات و اهانتها اعلام حمایت کرده و آنها را امضاء نموده و مینمایند  و با این اعمال منافی اخلاق و ضدانسانی – ضمن استفاده از انواع شگردهای جنگ روانی در فضای مجازی – کوشیده اند تا ضربه های حیثیتی به آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش شهروند ایرانی الاصل فرانسوی و فعال حقوق بشر و خانواده ، دوستان ایشان و نهادهای حقوق بشری مرتبط با ایشان وارد آورند.

تاکنون پیح «علی صوفی۱۲۱» بارها و بارها با دروغ پراکنی و استفاده از کلمات بسیار سست و موهن علیه آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش و سایر فعالان حقوق بشر مانند خانم شرمان بهشتی و خانواده ایشان در فرانسه، آقای دکتر حمید قره گزلو در آمریکا، آقاى دکتر دادرش فتحی در دانمارک، آقای افشین ساجدی در بلژیک، خانم ماهرخ حافظی در فرانسه، آقای وحیدبهشتی در انگلستان، آقای م. واحدی در آمریکا، آقای امیرعلی لباف در بوسنی، خانم فروغ کاسین و آقای سعید گودرزی… و سایر فعالان عرصه دفاع از حقوق بشر و حقوق دراویش و فعالان رسانه های مستقل و آزاد منتشر ساخته اند.

اعضای فعال پایگاه اینستاگرامی«علی صوفی۱۲۱»  به علت شرکت در این اقدامات سیستماتیک تبهکارانه تخریبی تمامى قوانین ناظر بر جرائم رایانه ای را زیر پا گذاشته اند.

برخی از این پستهای منتشر شده در پایگاه اینستاگرامی«علی صوفی۱۲۱»  به دو زبان انگلیسی و فارسی تنظیم شده تا ضریب تخریبی ضربه های  ترور شخصیت علیه فعالان حقوق بشر را بطور تصاعدی بالا ببرد.

بموازات تحرکات مخربانه پایگاه سایبری «علی صوفی۱۲۱» ، اسناد موجود حکایت از آن دارند که آقای رضاتابنده در مواردی اقدام به تاسیس زنجیره ای از فعالان فضای مجازی برای پروپاگاندای سیستماتیک نموده و از افراد فعال در این سیستم زنجیره ای هرمی خواسته  که برخی از اطلاعیه های موهن و کذب را حداقل برای پنج نفر از طریق ای-میل ارسال نمایند و از هرفردی که این ای-میلها را دریافت میکند درخواست مینمایند تا او هم بنوبه خودش  آنها را برای پنج نفر دیگر ارسال کند.

در واقع «رضاتابنده» و محفل مافیایی و مخرب او در پایگاه سایبری «علی صوفی۱۲۱» ، قدمهای متعددی را در خدمت به نظام درویش کش داعشی ولایت فقیه به رهبری علی خامنه ای برداشته اند و باید در  برابر افکارعمومی پاسخگو باشند.

نمونه هایی از اقدامات تخریبی و جنگ روانی پایگاه اینستاگرامی«علی صوفی۱۲۱» 

در تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ پایگاه اینستاگرامی «علی صوفی۱۲۱»   اقدام به انتشار ابلاغیه شبه حقوقی و تهدیدآمیز و غیر حرفه ای علیه آقای دکتر حمید قره گزلو ساکن آمریکا کرد.

این ابلاغیه با ناشیگری غیرحرفه ای توسط یک دفتر حقوقی در تورنتو کانادا در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۲ به زبان انگلیسی تنظیم و در تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۲ به آقای قره گزلو ابلاغ شده است  و فردی به اسم سیدمنصور حسینی در تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۲۲ وصول و دریافت این ابلاغیه را توسط سرکارخانم شراره افشاری همسر آقای دکترحمیدقره گوزلو در صفحه اینستاگرامی خودش اعلام نمود. اما با کمال تعجب همه شاهد بودند که برخلاف اصول حرفه وکالت که مبتنی بر حفظ اسرار «خواهان- خوانده» است این بیانیه با هدف تهدید و ارعاب در روز هفده آگوست به دو زبان انگلیسی و فارسی در پایگاه اینستاگرامی «علی صوفی۱۲۱»  انتشار رسانه ای یافته بوده است!

“خواهان” در این ابلاغیه آقای  سیدمنصورحسینی معرفی شده است. سیدمنصور حسینی از نزدیکترین افراد به رضا تابنده و ساکن تورنتو کانادا است و از چهارسال قبل فعالیتهای تخریبی بسیار زیادی علیه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی و دراویش زندانی انجام داده و حتی رسانه های مستقل و مردمی «دُرّ تی وی» و «اینفوصوفی» را با برچسب پوچ «شیاطین» نامگذاری نمود. متون نوشته شده توسط سیدمنصورحسینی در پایگاه وابسته به نهادهای وزارت اطلاعات در ایران مانند «خبرگزاری صوفیه» انعکاس می یافت و مورد تقدیر و تشویق قرار میگرفت. معمولا مخاطب سیدمنصور حسینی در این توطئه های شیطانسازانه، آقای دکترسیدمصطفی آزمایش مسئول روابط عمومی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بوده است.

درج ابلاغیه های دفتر وکالت آقای سیدمنصور حسینی در پایگاه اینستاگرامی «علی صوفی۱۲۱» ، مورد لایک و تایید هواداران و فعالان این پایگاه سایبری  قرارگرفت. پایگاه علی صوفی ۱۲۱ در توضیح این متن و ترجمه آن نوشته است: «ترجمه فارسی متن انگلیسی اخطار قانونی و حقوقی برادر ارجمند ایمانی آقای سیدمنصورحسینی برعلیه آقای حمیدقره گزلو به اتهام ایجاد بدنامی و افترا و نشر اکاذیب».

در پی آن پایگاه ، علی صوفی ۱۲۱ به بازنشر یک پست از پایگاه رضاتابنده که یک نماهنگ است بتاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۲۲ پرداخته تا سند عینی دیگری  دراثبات  ارتباط رضا تابنده با پایگاه علی صوفی ۱۲۱ را ثبت کند.

پایگاه علی صوفی ۱۲۱ در اقدام دیگر در بستر راه انداختن یک جنگ روانی با انتشار پستی در تاریخ ۳۰ آگوست نوشت: «سیدمصطفی اموی مگه این همه خودت و شرمان نگفتید براساس سند و مدرک صحبت میکنید. بسیارخوب. درویش سیدمنصورحسینی از شما میخواهد بیایید دادگاه کانادا و بصورت قانونی مناظره کنید و مدارک به اصطلاح محکمه پسندتان را نشان دادگاه بدهید. … دادگاهش هم که داخل ایران نیست که بهانه داشته باشید…»

به این ترتیب مشخص میشود که توطئه ای توسط سیدمنصور حسینی دستیار و همدست رضاتابنده (با پوشش حقوقی) برنامه ریزی شده تا آقای دکتر آزمایش و خانم شرمان بهشتی را به کانادا بکشانند! با چه هدفی ؟معلوم نیست! زیرا اگر قضیه بحث حقوقی با آقای دکترآزمایش میباشد، چرا یک دفتر حقوقی در کانادا به وکالت از آقای سیدمنصورحسینی ابلاغیه ای برای آقای دکتر قره گزلو به آمریکا فرستاده است! این پست پایگاه اینستاگرامی«علی صوفی۱۲۱» ، را اعضاء و هوارادان رضاتابنده  با لایک و کامنت خود مورد تایید قرار داده و امضاء کرده اند. در سه پست بعدی، پایگاه علی صوفی ۱۲۱ به انتشار سه متن تهدید آمیز و اهانت بار، به تاریخ سی آگوست و اول و دوم سپتامبر ۲۰۲۲ خطاب به آقای دکتر آزمایش ، آقای دکتر حمید قره گزلو ، آقای دادرش فتحی و خانم شرمان بهشتی (بدون تصریح نام آنان) مبادرت نموده است.

جمعبندی

پایگاه سایبری”علی صوفی ۱۲۱” برای راه اندازی جنگ روانی در فضای مجازی علیه مدافعان حقوق بشر و اعضای انجمن جهانی حقوق بشر و فعالان رسانه ای و پایگاه های دُرّتی وی و اینفوصوفی دایر شده و توسط عده ای از افسران جنگ نرم ارتش سایبری سپاه قدس پاسداران برنامه ریزی و اداره میشود.

اگرچه ظاهرا پایگاه سایبری «علی صوفی ۱۲۱» یک پیج اینستاگرامی با «هویت حقوقی» و نه «هویت حقیقی» است اما عموم اعضا و گردانندگان آن مانند رضاتابنده، سیدمنصورحسینی و سایر افرادی که نام آنها در بخش ضمیمه ذکر شده است  با حضور همه جانبه در فضای این پایگاه ضددرویشی، بطور علنی در حال سیاه نمایی، شیطانسازی، اشاعه اکاذیب، تخریب شخصیتها و چهره های واقعی هستند و ظرف چهار سال گذشته مستمرا مرتکب جرائم قانونی در فضای مجازی تا حدّ ترور شخصیت، تهدید به ترور فیزیکی، ارهاب و ارعاب،… شده اند.

عموم ادعاهایی که توسط پایگاه سایبری”علی صوفی ۱۲۱” منتشر می شود در طی سالهای گذشته توسط اشخاص حقیقی که نامشان در این سطور آمده است، در محافل رسمی، خصوصی و خانوادگی و یا در شبکه های اجتماعی علیه فعالان حقوق بشر مطرح شده است.

اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از طرح هرگونه ادعایی توسط گردانندگان و دست اندرکاران پایگاه سایبری”علی صوفی ۱۲۱” ، مِنجمله شخص سیدمنصور حسینی، در مجامع حقوقی و قانونی بین المللی استقبال میکنند و آماده اند تا مجموعه ای از اسناد و مدارک مستدل در رابطه با اقدامات تخریبی مافیای وابسته به نهادهای اطلاعاتی – امنیتی جمهوری اسلامی را ارائه و تقدیم مقامات قضایی نمایند.

این افشاگریها ادامه دارد…

ضمیمه

اعضای فعال در پایگاه جاسوسی- پروپاگاندیست «علی صوفی۱۲۱»

صفحه اینستاگرام مسعود واحدی ساکن ویرجینیا در آمریکا/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام فرنوش آنالویی، ساکن ویرجینیا در آمریکا/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی آقای جذبی

صفحه اینستاگرام رهاصالحی، ساکن ویرجینیا در آمریکا/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام گیلدا عظیمی ساکن آلمان / وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام علی صمدی/ساکن کویت/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام آریا سیروس /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی آقای جذبی

صفحه اینستاگرام هومن مداوی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام هوتن مداوی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام علی مصداقی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام حامدمطهری /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام یوسف محمدرضایی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام علیرضا اطمینان/ ساکن ایران/ وابسته به فرقه درویشی حکومتی اقای جذبی

صفحه اینستاگرام محمد افشین تفتی/ ساکن ایران/ وابسته به فرقه درویشی حکومتی اقای جذبی

صفحه اینستاگرام محمودآینه دار /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام احمدبلبل وند /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام رضااحمدوند /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام مجیدنوروزی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام رضاگودرزی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام مسعودرخشان /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام علی رشنو /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام احسان سازی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام عباس محمدی /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام جوادطاهری پور /ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام میثم سرور/ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام علی فرزانه/ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام علیرضااطمینان/ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام سیدطاهررکنی دهکردی/ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی

صفحه اینستاگرام محمدتقی افشین تفتی/ساکن ایران/ وابسته به فرقه شبه درویشی حکومتی  آقای جذبی