تنفس هوای‌آلوده به مواد مخدر، یک درویش زندانی را دچار مسمومیت کرد

۱,۳۷۷

بابک مرادی درویش محبوس در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ به دلیل مسمومیت و تشنج ناشی از تنفس هوای آلوده به مواد مخدر، به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شد اما مسئولان بهداری حتی از درمان سرپایی امتناع و او را به بند بازگردانده‌اند.

پیش‌تر فرنام فرهنگ، درویش دیگری که با بابک مرادی هم‌بند است نیز به مشکل مشابه دچار شده بود.

این دو درویش در اعتراض به عدم کنترل مسئولان زندان تهران بزرگ بر ورود مواد مخدر به زندان و مصرف آن در محیط سربسته‌ی بند، خواستار انتقال به بند دیگر و یا تجمیع با دیگر درویشان در یک بند برای گذراندن حبس شده و گفته بودند حاضرند حبس خود را در سلول انفرادی بگذرانند.

یادآور می‌شود درویشان زندانی در گزارش‌هایی متعدد، وضعیت زندان  فشافویه  را فاجعه‌بار توصیف کرده و از مسئولان زندان خواسته بودند مطابق قوانین آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها زندانیان عقیدتی-سیاسی را در محلی جدا از زندانیان بزه‌های اجتماعی نگهداری کنند.