بهنود رستمی در بیدادگاه انقلاب خطاب به قاضی فاسد صلواتی: شما یک ماشین تایپ هستید، نه یک قاضی

۲,۵۸۱

قسمتی از دفاعیه بهنود رستمی درویش زندانی در دادگاه انقلاب

بهنود رستمی درویشی که در حادثه گلستان هفتم توسط لباس‌شخصی‌ها به وضعی غیرانسانی شکنجه و بازداشت شده بود
ه است.

او در دفاعیه خود خطاب به قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفته است: «شما یک ماشین تایپ هستید، نه یک قاضی و قضاوت هم نمی‌کنید بلکه حکمی را که از بالا و پیش از دستگیری دراویش گنابادی به شما ابلاغ شده است صادر می‌کنید».

بر اساس اخبار رسیده از دادگاه‌ انقلاب، محتوای محاکمه‌ی درویشان گنابادی ناظر به تفتیش عقاید و تحقیر پیروان عرفان است و نه بررسی یک حادثه اجتماعی به قصد شناسایی عاملان آن.

درویشان گنابادی سالهاست زیر شدیدترین فشارهای امنیتی زندگی می‌کنند و در بایکوت رسانه‌ای، از اقل حقوق قانونی نیز محروم هستند.

(منبع خبر: کانال تلگرام گلستان هفتم)