واکنش آقای محمد اسماعیل صلاحی به دروغ پراکنی مزدوران نهادهای امنیتی

۱,۴۴۳

واکنش آقای محمد اسماعیل صلاحی به مزدوران نهادهای امنیتی که با دروغ پراکنی میان دراویش، سعی در عبور از قطب جلیل القدر سلسله گنابادی جناب دکترنورعلی تابنده را دارند.

هو

۱۲۱

باطلاع عموم برادران میرساند علی قرارالاطلاع بعضی مدعی شده اند که آقای دکتر پازوکی با مخلص تماس تلفنی نداشته باید باستحضار برساند فایل صوتی تماس و مذاکره تلفنی ایشان با اینجانب مربوط به شنبه گذشته مورخه ۶ مرداد ۱٣۹۷ موجود است و عندالاقتضاء انتشار آن ممکن است بعلاوه حسب اظهار آقای حاج محمدآقا تابنده پرینت نامه پریروز مخلص راجع به وضعیت جسمانی حضرت آقا به لحاظ مبارک ایشان رسیده و مطلبی نفرموده اند ضمنا امروز حسب توصیه اقای حاج محمدآقا تابنده که در دیدار امروز با مخلص بیان فرمودند عصر ساعت ۶ به درب دولتسرا حضرت آقا مراجعه نمودم ولی متأسفانه اجازه ورود به اینجانب از طرف افراد مستقر در آنجا داده نشد.

۹ مرداد ۱٣۹۷ – محمداسماعیل صلاحی

 

  • بیشتر بخوانیم :

کمپین «نوای فراق مجذوب»

آیا این اعمال و انتشار اخبار بی سر و ته نیست که موجب تفرقه و چند دستگی فقرا میباشد و میان دلهای آرام تشنج ایجاد میکند؟