شهناز کیان‌اصل یکی از دراویش گنابادی محبوس آزاد شد

۲,۱۶۸

شهناز کیان‌اصل درویش محبوس در زندان قرچک آزاد شد.
چندی پیش فایل صوتی یکی از زنان درویش زندانی محبوس در زندان قرچک منتشر شده بود که در آن از رفتار سبعانه کادر زندان با درویشان زندانی و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت حاد جسمی خانم کیان‌اصل خبر داده بود.
خبر آزادی خانم کیان‌اصل در حالی منتشر می‌شود که صبح امروز همراه همسر و پسرش که هر دو در زندان بزرگ تهران محبوس هستند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.