دکتر محمد سیف زاده : اصالت نامه ها و مکتوبات منتسب به شخصی که در حصر می باشد، مورد تردید است

۲,۰۸۵
دکتر محمد سیف زاده حقوق دان برجسته کشور در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی»، سرکوب شهروندان کازرونی ، برخورد با اعتصاب کنندگان در نقاط مختلف کشور، برخورد با زندانیان و بخصوص زندانیان زن و شیوه بازجویی از آنها توسط بازجوها و مسئولان زندان و همچنین موضوع حصر و مکتوبات منتسب به شخصی که در حصر است را از لحاظ حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار داد.
دکتر محمد سیف زاده در بخشی از این گفتگو با اشاره به راهپیماییهای مردم گفت، راهپیمایی حق قانونی مردم است و احتیاج به اخذ هیچ مجوزی از هیچ نهادی ندارد، چرا که اگر راهپیمایی را منوط به کسب مجوز می کردند اصل انقلاب را که با راهپیمایی مردم به پیروزی رسیده بود، زیر سوال می رفت.
اگر با تیر اندازی یا با هجوم به راهپیمایی موجب هراس و سلب امنیت و آزادی مردم شوند به موجب ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که از تحریر الوسیله آقای خمینی گرفته شده به عنوان «محارب» قابل تعقیب و مجازات هستند. این حقوق دان سرشناس کشور در ادامه با اشاره به حصر آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله دراویش گنابادی اظهار داشت؛ حصر یا هر مجازات دیگری صرفا و انحصارا باید توسط «محاکم صالحه قضایی» مورد بررسی قرار گیرد، و هیچ نهاد و ارگان دیگری حق ندارد در مورد کسی مجازاتی را اعمال کند، همچنین اصالت نامه ها و مکتوبات منتسب به شخصی که در حصر می باشد مورد تردید است.
توجه شما را به مصاحبه دکتر سیف زاده جلب می کنیم :