اعزام ۸ تن از درویشان به دادگاه انقلاب بدون دسترسی به وکیل

۱,۲۰۱

۸ تن از درویشان گنابادی که در حادثه‌ی تلخ  گلستان هفتم بازداشت شده بودند پس از گذشت ۹۷ روز از زمان بازداشت، بدون دسترسی به وکیل صبح امروز به دادگاه  اعزام شدند.

به گزارش گلستان هفتم،  آقایان سجاد امیراحمدی، حسین آرنگ، فرهنگ بوذری، صمد دادرس، هاشم آوازه، غلامرضا خانی، علی ماشالله‌ وفایی‌فرد و آقای زهتاب، هشت درویشی هستند که صبح امروز از تیپ‌های دو و سه  زندان تهران بزرگ به  دادگاه‌ انقلاب اعزام شدند.

تمامی این درویشان در مدت بازداشت از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی محروم بوده و دادگاه‌های آنها بدون مراعات تشریفات قانونی و بهره‌مندی از حق وکیل و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری در حال برگزاری‌ست.

درویشان در لحظه‌ی دستگیری و همچنین در دوره‌ی بازجویی به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند و بدون اینکه به وضعیت پزشکی‌ ایشان رسیدگی شود زندانی و محاکمه می‌شوند.