خطاب قاضی تجدیدنظر به یک درویش زندانی : « از درویشی توبه کن تا در حکمت تجدید نظر کنیم»

۷۸۱

قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر «توبه از درویشی» را شرط تجدید نظر در حکم مصطفی رهسپار، درویش بازداشت‌شده در حادثه گلستان هفتم اعلام کرده است.

این قاضی به آقای رهسپار گفته است در صورتی که اعلام کنی دیگر درویش نیستی در حکم زندانت تجدید نظر خواهیم کرد و در غیر این‌ صورت باید ۷ سال حبست را تحمل کنی.

مصطفی رهسپار که در حادثه یکم اسفند‌ماه موسوم به گلستان هفتم به شکلی وحشیانه از سوی نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و همراه با صدها درویش دیگر به  زندان تهران بزرگ منتقل شد، پیشتر با حکم دادگاه انقلاب به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

درویشان گنابادی زندانی بارها اعلام کرده‌اند که محتویات جلسات محاکمه و همچنین گردشکار نهادهای امنیتی علیه آنان چیزی جز تفتیش عقیده نیست و وجاهت قانونی و حقوقی ندارد.