ممانعت از حق تماس و ملاقات حضوری زنان درویش در زندان قرچک

۸۳۰

ظهر امروز ماموران زندان قرچک با مراجعه به بندهای قرنطینه و مشاوره که زنان درویش در آنجا پس از گذشت بیش از ۳ ماه به طور غیرقانونی نگهداری می شوند ، اقدام به اخذ کارت تلفن زنان زندانی درویش نموده و ممنوعیت هرگونه تماس را به آنان ابلاغ کردند .

به گزارش گلستان هفتم ، صبح امروز نیز علی رغم دستور دادیار ناظر زندان مبنی بر ملاقات حضوری سپیده مرادی با خانواده او، با دستور ریاست زندان نسبت به این امر ممانعت به عمل آمد.

سپیده مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس است که در بهمن ماه گذشته از دانشگاه اخراج و در جریان گلستان هفتم به طرز خشونت آمیزی بازداشت و زندانی شد .

روز گذشته نیز حفاظت زندان خانم  الهام احمدی ، درویشی که اقدامات غیرانسانی و تضییع حقوق زندانیان توسط کادر زندان قرچک را برملا نمود احضار کرده که دیگر زنان درویش مانع از این کار شدند و سپس همه زنان درویش به دفتر رییس زندان احضار و موارد نقض حقوق زندانیان را به وی یادآوری کردند