رادیو فردا ؛ صدور حکم دراویش زندانی حادثه گلستان هفتم

۸۹۰

دادستان تهران احکام دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران ، اعلام کرد.

به گزارش ایرنا عباس جعفری دولت آبادی همچنین از صدور حبس و مجازات تکمیلی برای این دراویش خبر داده ، بشنویم از شاهین بشیری :