۹۷ نماینده کشورهای اروپایی خواهان لغو بیدرنگ اجرای حکم محمدیاور ثلاث شدند

۸۹۸

۹۷نماینده از سراسر کشورهای اروپایی خواهان لغو بیدرنگ اجرای حکم ستمگرانه اعدام و قصاص درویش مظلوم بیگناه محمدیاور ثلاث شدند!

در دو روز گذشته ۴۷ تن دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا با شنیدن خبر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام محمد ثلاث، بیانیه اقدام عاجل لغو حکم اعدام این درویش گنابادی را امضا کرده ا ند که مجموع این نمایندگان با ۵۰ نماینده ای که پیش از این خواستار لغو حکم اعدام آّقای ثلاث شده بودند، به ۹۷ تن می رسد.

این فراخوان که اقدام اضطراری جهت ابطال و لغو حکم اعدام درویش محمدیاورثلاث و اعاده دادرسی او می باشد خطاب به رهبر نظام حاکم بر ایران و نهادهای حقوق بشری نوشته شده و از آنها خواسته شده که به صورت ممکن از اجرای این حکم ناعادلانه جلوگیری کنند.