«سوره منافقین»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۷۸۶

آیاتی از سوره مبارکه منافقین درباره اجل قریب و تصدق و انفاق

بتاریخ : ١۶ آبان ١٣٩٨