کلیپی دیگر از فایل صوتی محمد ثلاث و رد تمامی اتهامات وارده به وی

۹۰۶

این فایلها در این روزها باید بیش از پیش منتشر شود تا صدای مظلومیت و بیگناهی درویش ثلاث به گوش همگان برسد، شاید …