دکتر سید مصطفی آزمایش؛ روش تعلیم و تربیت انبیاء الهی بر اساس گفتگو و طرح سوال

۱,۳۲۳
دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و نویسنده کتاب پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید در یک برنامه صوتی تصویر به اصول تعلیم و تربیت معنوی و دلایل انحراف مکاتب الهی از راه درست پرداخت و گفت روش تعلیم و تربیت انبیاء الهی بر اساس طرح سوال و پرسش و پاسخ است نه تقلید کورکورانه، آن مکتبی که در آن شاگرد از سوال کردن منع و به تقلید کردن سوق داده می شود یک مکتب معنوی و الهی نیست، یک فرقه و سکت است چرا که ویژگی اصلی فرقه سوال نکردن و تقلید کردن کورکورانه است.