افسرجانشین زندان فشافویه سبیل یک درویش گنابادی را کند

۱,۲۳۵

افسر جانشین زندان فشافویه به نام رضایی در حمله‌ی روز هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن، با یورش به یک درویش گنابادی، سبیل‌های او را «کند».

آقای سخاوت سلیمی درویش زندانی به نزدیکانش گفته است در جریان درگیری‌های روز هفتم شهریور، رضایی افسر جانشین زندان شخصاً به او حمله برده و با چنگ گرفتن صورت این زندانی سبیل‌های او را کنده است.

واکنش مغرضانه و مضحک مسئولان قضایی و رؤسای زندان‌ها و حتی بازجویان درویشان گنابادی به سبیل درویشان پیشینه‌ای دور و دراز دارد.

در فیلم‌هایی که از شب دستگیری درویشان گنابادی در سحرگاه یکم اسفند ۹۶ منتشر شده نیز شنیده می‌شود که ضابطان، درویشان گنابادی را «سگ‌سبیل» خطاب می‌کنند.

«سبیل» همواره از سوی بزرگان درویشی مسأله‌ای پیش‌پاافتاده قلمداد شده است اما دستگاه عقیدتی-امنیتی نظام ایران قصد دارد از آن سمبل‌سازی کرده و درویشان را در نظر اجتماع افرادی سخیف و گرفتار مسائل پیش‌پاافتاده نشان بدهد در حالی که درویشان گنابادی تنها بر احقاق حقوق حقه قانونی و اجتماعی‌شان اصرار دارند.