زینب طاهری : «شواهد گویای وجود عزمی جزم توسط دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده است»

۱,۰۱۷

اینجانب زینب طاهری و همکار گرامی جناب آقای  سعید اشرف زاده (وکیل دیگر آقای  محمد ثلاث) تمام توانمان را بکار بسته ایم ولی متاسفانه شواهد گویای وجود عزمی جزم توسط دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده است.

ما در طول این سالها تجربه نداشته ایم‌که در پرونده ای به این مهمی که موضوع قصاص جان انسان مطرح است شهود و ادله جدید به دیوانعالی کشور ارائه کنیم و درخواست اعاده دادرسی را رد کنند!

نواقص شکلی و ماهوی پرونده به قدری خنده دار است که میتوان آنرا سناریو طنز و تلخ ظلم دانست. جان یک انسان بیگناه در حکومتی اسلامی! و مدعی عدالت گرفته میشود. خداوند از تقصیرات همه ما بگذرد.

@zeynab_taheri