محمداسماعیل صلاحی : «موفق شدم برای بار دوم صدای ملکوتی آنحضرت را استماع نمایم»

۷۹۲

محمداسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی :

دقائقی قبل برادر مکرم آقای حاج محمدآقا تابنده از منزل حضرت آقای مجذوبعلیشاه با فقیر تماس گرفتند و موفق شدم برای بار دوم صدای ملکوتی آنحضرت را استماع نمایم و اگرچه خسته از فشارها به نظر میرسیدند ولی بحمدالله از لحاظ جسمی حال مبارکشان خوب بود.

برگرفته از صفحه تلگرام شخصی محمداسماعیل صلاحی – ١٣٩٧/۶/١۴