حدود ۲۰ نفر از درویشان گنابادی در اعتراض به تضییع حقوق‌شان و نیز حصر دکترنورعلی تابنده دست به اعتصاب غذا زده‌اند

۷۴۴

وضعیت نگهداری دراویش گنابادی در زندان فشافویه نامناسب است و چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند‌.
دراویش زن زندانی در زندان از وضعیت سلامتی مناسبی برخوردار نیستند و امکانات درمانی برایشان فراهم نیست.

حالا بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان مدنی اعلام کردند که در حمایت از همه‌ی زندانیان سیاسی دو روز ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه اعتصاب غذا خواهند کرد.

از جمله‌ی این افراد دکتر محمد ملکی، محمد کریم‌بیگی، حسین دائمی، شهناز اکملی، شهین مهین‌فر، معصومه دهقان، مادر اسانلو، محمد سیف‌زاده، داود فرهادپور، حسن نایب‌هاشم، ناصر اشجاری، محمد نجفی، مجید دری، منیر عبدی، عمار ملکی، حشمت طبرزدی و محمد نوری‌زاد را می‌توان نام برد.

منبع : بخشی از گزارش آموزشکده توانا در مورد درویشان گنابادی زندانی