بازداشت یک درویش گنابادی دیگر در روستای دشتی اصفهان

۸۵۹

هادی کریمی درویش گنابادی ساکن روستای دشتی از توابع استان اصفهان دوشنبه ۱۹ شهریور توسط ماموران لباس‌شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

چهار مامور لباس شخصی که سوار یک خودرو سمند بوده‌اند مقارن ساعت ۸ شب آقای کریمی را مقابل گاراژ روستا احاطه کرده و به مکان نامعلومی می‌برند.

از هویت ماموران و علت بازداشت آقای کریمی هیچ اطلاعی در دست نیست و گمانه‌ها حاکی از این است که بازداشت او ممکن است مربوط به حواث یکم اسفند و بازداشت گسترده درویشان گنابادی در گلستان هفتم باشد.

در یک ماه گذشته این دومین درویشی‌ست که در روستای دشتی به شکل مبهم و مشکوکی دستگیر می‌شود. مجذوبان نور پیشتر از بازداشت حسین قضاوی دیگر درویش گنابادی ساکن روستای دشتی توسط مأمورین امنیتی و انتقال او به مکانی نامعلوم خبر داده بود.