چه کسی در حصر است؟ بقلم عبدالرضا

۱,۰۵۲

 

چه کسی در حصر است؟
چه کسی در بند است؟

ما که در بند خود و خویشتنیم
ما که در بند هوا و هوسیم

ما که دل بسته به هر خار و خسیم
ما که دنبال مقام و جاهیم

ما که میدانیم کامل اوست لیک
ناقصیم و گرفتار دل خویشتنیم

ما که فضل پدری را ز خود میدانیم
ما که همچون مگسی در پی پرواز عقابیم هنوز

چه کسی در حصر است؟
آنکه مشتاق لقای یار است؟

آنکه خود معشوق است؟
یانکه معشوق دل خویشتن است؟

حصر چیست و چه کسی در حصر است؟
آنکه غافل ز خود و در قصر است

آنکه دستی نه به آتش دارد
انکه در شوق هوا و هوسش سر مست است

انکه خود را پسر شیر خدا میداند
لیک هیچ بهره ای از آن پدرش نا برده است

قال الامام الصادق (ع) : الحمد لله الذی جعل أعدائنا من الحمقی..

امام صادق علیه السلام: خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق ها آفرید.

انکه در بند خود است در حصر است
حصر مایم که محصور دل خویشتنیم

یانکه عاشق به مراد خویش است
حصر آنیم و ندانیم که بی خویشنیم

انکه حور است و حلول است و ملول
انکه شور است و شعور است و سرور

انکه ناز است و نیاز است و ظهور
انکه تابنده نور است و علی

انکه مجذوب علی است و جلی
انکه نور است و جلیل است و محی

همه ذرات دو عالم همه در حصر تو اند
چون محاطی و محیط

هیچ معشوقی نباشد بی خبر از عاشقش
پس بیا آن پرده را بردار و رخ بنمای نور
تا ببینند عاشقان آن روی تو
تا دل پژمردشان روشن شود از نور تو