آتش‌سوزی در زندان فشافویه

۸۲۲

درویشان زندانی در تماسی تلفنی از آتش‌سوزی در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ (فشافویه) خبر داده‌اند.

علت آتش سوزی، اختلال در چیلر حرارتی تیپ ۴ زندان فشافویه بوده است.

هیچ صدمه جسمی و جانی به زندانیان نرسیده است.

آتش در ساعت اولیه اطفا شده و زندانیان در این حادثه آسیبی ندیده‌اند.