«سوره حج» ؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۸۱

آیاتی از سوره حج درباره تکوین افراد شامل حیات جنینی و سپس تولد و تحول و رشد جسم و پس از آن موت و فوت و مرگ و بالاخره پایان کار جهان و حشر و نشر و بعث اموات و آخرت

بیانات جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ٣ مرداد ١٣٩٨