نشست نمایندگان، وکلا و حقوقدانان انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با جاوید رحمان در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران

۲,۰۲۹

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران»، در یکی از سالن‌های پارلمان بریتانیا نشستی با عنوان «ایران: کشور آزاد و دمکراتیک یا دیکتاتوری بدون مرز» با حضور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی برگزار کرد.

در این نشست حمید قراگوزلو نماینده «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران» در آمریکا نیز صحبت کرد.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

کنفرانس «ایران: کشور آزاد و دمکراتیک یا دیکتاتوری بدون مرز» در پارلمان بریتانیا