چرا کانال تلگرامی خبرگزاری صوفیه بوقلمون صفت است؟

۹۹۳

 

View this post on Instagram

 

خبردار شدیم #بوقلمون کانال تلگرامی خبرگزاری ضد صوفیه شتابزده و هراسناک کلیۀ پستهای توهین به شیخ عظیم الشأن سلسله جناب آقای محجوبی رشیدعلی را از کانال خود حذف کرده است. خاطر نشان می سازد حذف پستهای اهانت آمیز اگرچه اقدام مثبتی است (ولو از روی ترس و جین باشد) ولی کافی نیست واین میکروب خبرگزاری باید عذرخواهی رسمی خود را از شیخ عظیم الشأن در کانال خود منتشر نماید در صورت عدم تمکین اسناد جدیدی در مورد این میکروب کانال تلگرامی منتشر خواهد شد یا علی مدد #بوقلمون_صفتی #خبرگزاری_صوفیه_منافق #خبرگزاری_صوفیه #خبرگزاری_صوفیه_معاند پ

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.