رژیم ایران، اقلیتهای مذهبی را با شقاوت سرکوب می‌کند

۱,۲۴۰

رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم فراخوان جهانی برای آزادی ادیان در سازمان ملل گفت: آمریکا با صدایی واحد از ملل جهان می‌خواهد به آزار و تعقیب افراد بر مبنای باورها و گرایشهای دینی آنها پایان دهند، ارتکاب جرایم علیه باورمندان را متوقف کنند، و زندانیان عقیدتی را آزاد کنند.

وی افزود: ۸۰درصد از جمعیت جهان در کشورهایی هستند که در آنها آزادیهای مذهبی یا سرکوب می‌شود، یا کم است، و یا اصلاً وجود ندارد.

دونالد ترامپ گفت افراد مؤمن، تنها به‌خاطر مؤمن بودن، به دست دولتهای خودشان سرکوب، شکنجه، و کشته می‌شوند.

مایک پنس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان مراسم فراخوان جهانی برای آزادی ادیان در سازمان ملل گفت: در حالی این جلسه را برگزار می‌کنیم که ۸۰درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که آزادی دینی‌شان نقض می‌شود. وی افزود: رژیم حاکم بر ایران با شقاوت مسیحیان، اهل سنت، بهاییها و یهودیها را سرکوب می‌کند. در عراق، شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم ایران مسیحیان و ایزدیها را مورد ارعاب قرار می‌دهند.