ویژه برنامه شبکه جهانى کلمه؛ «بررسى عوامل منجر به درگذشت دکتر نورعلى تابنده در پی دو سال حصر خانگى»

۴۱۳

در ویژه برنامه شبکه جهانى کلمه 

جمعه ١۴ شهریور ١٣٩٩

ساعت ۷:۰۰ تا ٨:٣٠ شب بوقت ایران

 

 مهمانان:

  •   افشین ساجدی، نماینده حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در اتحادیه اروپا
  •   دادرش فتحی، پزشک و فعال حقوق بشر
  •   حمید قره گزلو، مدیر روابط بین الملل «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
  •  وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی»

 

Voir cette publication sur Instagram

 

🔵 ویژه برنامه شبکه جهانى کلمه؛ «بررسى عوامل منجر به درگذشت دکتر نورعلى تابنده در پی دو سال حصر خانگى» 📺 در ویژه برنامه شبکه جهانى کلمه 🗓 جمعه ١۴ شهریور ١٣٩٩ 🕰 ساعت ۷:۰۰ تا ٨:٣٠ شب بوقت ایران 🎙مهمانان: 🎤 افشین ساجدی، نماینده حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در اتحادیه اروپا 🎤 دادرش فتحی، پزشک و فعال حقوق بشر 🎤 حمید قره گزلو، مدیر روابط بین الملل «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» 🎤 وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» 🔗 لینک سایت : https://www.infosufi.com/11407/ @kalemehtv 🔷@info.sufi

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi) le