«سوره بقره»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۵۳۴

آیاتی از سوره مبارکه مبارکه بقره درباره منافقان

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ١٩ آبان ١٣٩٨