پیام تسلیت وزارت خارجه آمریکا به مناسبت درگذشت دکتر نورعلی تابنده،«مجذوب علیشاه»

۱,۳۹۲

درگذشت دکتر نورعلی تابنده را که روز سه شنبه در پی ماه ها حبس خانگی در ایران چشم از جهان فروبست، به جامعه ی صوفیان گنابادی و خانواده ی او صمیمانه تسلیت می گوییم. امیدواریم که رهبری دکتر تابنده و تعهد وی به آزادی بیان و مذهب، پیوسته الهام بخش همه ی ایرانیان باشد.