پیشگویی‌های شاه نعمت‌الله ولی

۵۵۶

۲۱:۳۰ به وقت تهران Y شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پخش زنده در صفحه اینستاگرام دکتر سیدمصطفی آزمایش

به آدرس زیر :

https://www.instagram.com/seyed.mostafa.azmayesh/

@seyed.mostafa.azmayesh