ویژگی اقلیم هشتم و سفر به سرزمین فرادست

۱,۱۲۳

در این گفتار به ویژگی‌های اقلیم هشتم (سرزمین فرادست) و نحوه دسترسی به آن مکان پرداخته می‌شود.
نظرسهروردی پیرامون حکمت خسروانی (مغان) و تفاوت آن با فلسفه یونان چیست؟
توانایی انسان در درک حقایق عالم هستی با نیروی فراحس.
نظریات سهروردی (حکمت اشراق) پیرامون مشاهدات فراحسی.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار به ویژگی‌های اقلیم هشتم (سرزمین فرادست) و نحوه دسترسی به آن مکان پرداخته می‌شود. نظرسهروردی پیرامون حکمت خسروانی (مغان) و تفاوت آن با فلسفه یونان چیست؟ توانایی انسان در درک حقایق عالم هستی با نیروی فراحس. نظریات سهروردی (حکمت اشراق) پیرامون مشاهدات فراحسی. #حس_ششم #چشم_سوم #حکمت_یونان #حکمت_خسروانی #حکمت_اشراق #سهروردی #فروید #اقلیم_هشتم #کارل_گوستاو_یونگ #آیین_مغان #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #شیخ_ابوالقاسم_کرکانی #حکیم_ابوالقاسم_طوسی #فردوسی #هانری_کربن #اسطوره_جدید #براق #carlgustavjung #henricorbin #sigmondfreud #seyed_mostafa_azmayesh

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش