چگونگی ملاقات ساکنان اقلیم هشتم در اشعار حافظ

۹۶۹

عبور از تونل زمان ؛ برای منخلع شدن از بدن عنصری باید چشم سوم باز شود تا مشاهداتی برای سالک حاصل گردد. این امر تنها با عبور از تونل زمان امکان‌پذیر است.

از تجاربی که در این سفر به مکان فرادست عاید می‌گردد مشاهده زیندگان در اقلیم هشتم است.

تصفیه شدن و انخلاع از کالبد جسمانی و تحول جوهری سالک در مسالک الی‌الله شرایطی می‌طلبد که در اینجا به آن اشاره می‌شود.

حافظ در یکی از ابیاتش می‌فرماید :

شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد
صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

حافظ به سه طایفه در میان صوفیه اشاره می‌کند که دو طایفه آن متشبه به تصوف هستند و یک طایفه فقط صوفی هستند. صوفی چه کسی است؟

ویژگی کسانی‌که خود را متشبه به صوفیان می‌کنند در کلام حافظ در این گفتار بیان می‌شود.

هشدار حافظ نسبت به صوفی‌وشانی که خودشان را متشبه به صوفیه می‌کنند اما دست در دست دجال دارند.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

عبور از تونل زمان ؛ برای منخلع شدن از بدن عنصری باید چشم سوم باز شود تا مشاهداتی برای سالک حاصل گردد. این امر تنها با عبور از تونل زمان امکان‌پذیر است. از تجاربی که در این سفر به مکان فرادست عاید می‌گردد مشاهده زیندگان در اقلیم هشتم است. تصفیه شدن و انخلاع از کالبد جسمانی و تحول جوهری سالک در مسالک الی‌الله شرایطی می‌طلبد که در اینجا به آن اشاره می‌شود. حافظ در یکی از ابیاتش می‌فرماید : شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند حافظ به سه طایفه در میان صوفیه اشاره می‌کند که دو طایفه آن متشبه به تصوف هستند و یک طایفه فقط صوفی هستند. صوفی چه کسی است؟ ویژگی کسانی‌که خود را متشبه به صوفیان می‌کنند در کلام حافظ در این گفتار بیان می‌شود. هشدار حافظ نسبت به صوفی‌وشانی که خودشان را متشبه به صوفیه می‌کنند اما دست در دست دجال دارند. #حافظ_شیرازی #خال_هندو #اقلیم_هشتم #شاه_نعمت‌الله_ولی #صوفی #آجنا_چاکرا #چشم_سوم #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش