وفای عهد پیر مغان

۱,۱۶۹

در این گفتار بیان می‌شود که درک حقایق عالم کشف و شهود نیازمند اسباب و متد است. بحثهای کلامی و نظری و عقلانی به تنهایی برای درک عوالم فراحسی و شناخت حقایق هستی کافی نیست.
ویژگی آموزه‌های پیرمغان در کلام لسان‌الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی که چگونه سالکان را به طریق حق و هدایت رهنمون می‌گردد.
اشاراتی به اشعار حافظ در بیان شوق دیدار یار دلدار از ساکنین سرزمین فرادست در مکاناً علیاً.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار بیان می‌شود که درک حقایق عالم کشف و شهود نیازمند اسباب و متد است. بحثهای کلامی و نظری و عقلانی به تنهایی برای درک عوالم فراحسی و شناخت حقایق هستی کافی نیست. ویژگی آموزه‌های پیرمغان در کلام لسان‌الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی که چگونه سالکان را به طریق حق و هدایت رهنمون می‌گردد. اشاراتی به اشعار حافظ در بیان شوق دیدار یار دلدار از ساکنین سرزمین فرادست در مکاناً علیاً. #حافظ_شیرازی #پیر_مغان #خرافه_زدایی #قرآن_مجید #شیخ_امین‌الدین_بلیانی_کازرونی #سلوک_تن_و_روان #اقلیم_هشتم #دارالسلام #منجنیق #طایر_قدس #شاخه_نبات #مراقبه #سحرگاه #منجی_موعود_منتظر

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی ازمایش