اوصاف جنت

۷۱

در این گفتار به تشریح ویژگی‌های بهشت یا پردیس از نگاه قرآن می‌پردازیم.

مجموعه آموزه های دکترسیدمصطفی آزمایش