مقام امن

۵۸۷

تشریح مقام امن در سلوک؛ حافظ از کسانیکه درصدد سلوک در مسالک تن و روان هستند برای آنکه به تحول جوهری برسند تا بتوانند بدن اختری را از بدن عنصری جداکنند و از تونل زمان عبور کنند و به دیدار یار در اقلیم هشتم نائل شوند صوفی باده‌پرست (صوفی صومعه عالم قدس) نام می‌برد.
محور تصوف سالکان صوفی باده پرست، شکفتن گل نیلوفری سرخ رنگ است.
در این گفتار به بیان اسرار سلوک در کلام لسان‌الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی می‌پردازیم.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

تشریح مقام امن در سلوک؛ حافظ از کسانیکه درصدد سلوک در مسالک تن و روان هستند برای آنکه به تحول جوهری برسند تا بتوانند بدن اختری را از بدن عنصری جداکنند و از تونل زمان عبور کنند و به دیدار یار در اقلیم هشتم نائل شوند صوفی باده‌پرست (صوفی صومعه عالم قدس) نام می‌برد. محور تصوف سالکان صوفی باده پرست، شکفتن گل نیلوفری سرخ رنگ است. در این گفتار به بیان اسرار سلوک در کلام لسان‌الغیب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی می‌پردازیم. #صوفی‌وش #صوفی‌نما #صوفی‌_صومعه_عالم_قدس #حافظ_شیرازی #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #سلوک #مکتب_سلوک_تن_و_روان #قرآن_مجید #صوفیان_باده‌پرست #گل_نیلوفر #مقام_امن #جنید_بغدادی #سلوک_تن_و_روان #تعین #عرفان #تصوف #حرکت_قسری #منجنیق #دهلیز_زمان #تونل_زمان #اقلیم_هشتم

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش